پذیرش دانشجویان بین الملل

تعداد بازدید:۳۰۵۱

اداره امور دانشجویان خارجی در بهمن ماه 1395 شروع به کار کرد. اهم فعالیت های این اداره به شرح زیر می باشند :

 

 • انجام امور مرتبط با پذیرش دانشجویان خارجی
 • تشکیل منظم جلسات کمیته پذیرش دانشجویان خارجی
 • انجام امور مرتبط با بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان پذیرش
 • انجام امور کنسولی دانشجویان خارجی
 • تطبیق و اصلاح واحدها و سرفصل دروس در چارچوب کریکولوم رشته های مصوب در جهت جذب دانشجویان خارجی
 • پذیرش دانشجویان خارجی در برنامه مشترک  
 • برنامه ریزی برای شناسایی، ارزیابی و عقد قرارداد با کارگزاری های جذب دانشجویان خارجی
 • همکاری با مرکز زبان دانشگاه و برگزاری کلاس های آموزش زبان انگلیسی برای اعضای هیات علمی و کارشناسان مرتبط با دانشجویان خارجی دانشگاه
 • انتصاب رابطین بین الملل هیات علمی برای مشارکت اعضای هیات علمی در فرآیند بین المللی سازی دانشگاه و برگزاری جلسات مشورتی با آنها
 • انتصاب رابطین بین الملل دانشجویی در راستای بسط سیاست های بین المللی سازی همه جانبه دانشگاه به سطح دانشجویی و ایجاد جنب و جوش لازم در این سطح
 • هدایت دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی برای طراحی و تهیه محتوا برای دوره های کوتاه مدت آموزشی
 • بررسی آموزش پزشکی کشورهای مرتبط با هدف ارتقای بین المللی سازی
آخرین ویرایش۱۰ مهر ۱۳۹۷