کارشناسان

تعداد بازدید:۳۳۱۲

مریم کشته گر

کارشناس امور بین الملل دانشگاه

 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی :روانشناسی

پست الکترونیکی :  keshtegar.m.ravabet@gmail.com

 

 

آخرین ویرایش۰۱ آذر ۱۴۰۲