اداره توسعه همکاری های بین الملل

تعداد بازدید:۲۶۲۴
  • برقراری ارتباطات بین الملل
  • توسعه فعالیت های علمی بین المللی( انعقاد تفاهم نامه ها ، قراردادها....)
  • اعزام به ماموریت های خارج از کشور
  • دعوت از اساتید بین المللی برای سخنرانی
  • بازدید هیات های بین المللی
  • انجام مکاتبات بین المللی
  • هماهنگی برای برگزاری رویدادهای بین المللی در دانشگاه (سمینار ها، وبینارها،کارگاه ها،...)
  • انجام مکاتبات و هماهنگی ها جهت تاسیس شعبه دانشگاه در خارج از کشور
  • ایجاد دفاتر توسعه همکاری با سازمان های بین المللی (UNICEF,WHO,UNFPA,UNESCO)
  • ایجاد اتاق همکاری های علمی
آخرین ویرایش۱۱ بهمن ۱۴۰۱