مدیر

تعداد بازدید:۳۵۷۳

 

مدیر امور روابط بین الملل دانشگاه

آقای دکتر حکیم عزیزی

نام و نام خانوادگی(فارسی ) : حکیم عزیزی

نام و نام خانوادگی(انگلیسی ) :   Hakim azizi

رشته تخصصی : انگل شناسی

آخرین مدرک تحصیلی  PhD:

پست الکترونیک  hakimazizi190@yahoo.com:

دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی

آدرس محل کار : دپارتمان انگل شناسی

 

 

آخرین ویرایش۰۱ آذر ۱۴۰۲