وبینار بین المللی

وبینار بین المللی توسط دانشکده پیراپزشکی وبا همکاری گروه Appraise to Raiseمعاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۹ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۰:۲۰ کد : ۳۷۶۳ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۶۶۸
Monitoring and Health Impact Assessment of Environmental Contaminants with Hormone - like Activity روز چهارشنبه ۲۰ اسفند راس ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران برگزار میشود.

لینک اطلاعات تکمیلی و ثبت نام 

http://en.tums.ac.ir/appraisetorise/en/content/562/monitoring- and- health-impact-assessment-of- environment-contaminants-with-hormone-like-activity


نظر شما :